Table of Contents

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden tuotannon, varastojen ja päästöjen pitkäaikaisdynamiikka männyllä.