Table of Contents

Monitoring of the salmon and trout stocks in the Tornionjoki river system in 2011 and 2012. Uppföljning av lax- och havsöringsstammar i Torne älv 2011 och 2012.