Table of Contents

Hapettuneiden ja nitrattujen lipidien vaikutukset Nrf2-signaalireittiin verisuoniston endoteelissä.