Table of Contents

Modeller och prognoser över flygekorrens livsmiljöer i Tammerfors stadsregion. Siberian flying squirrel habitat modelling and predicting in the Tampere city region.