Table of Contents

Abstract: Exercise MIPS : consumption of natural resources in exercise. Sammandrag: Motion-MIPS : förbrukningen av naturtillgångar i idrottsverksamhet.