Table of Contents

Tiivistelmä: Kehitysvammaisten elinajan ennuste ja kuolleisuus.