Table of Contents

Abstrakt: Livscykelinventering av elektricitet producerad med stenkol. Tiivistelmä: Kivihiilellä tuotetun sähkön inventaarioanalyysi.