Table of Contents

I. Kohti tulkintaa. Runoanalyysin lähtökohdat / Siru Kainulainen. Aihe, motiivi, teema ja topos / Karoliina Lummaa. II. Rytmi. Metrumin merkityksiä / Siru Kainulainen. Vapaarytmisyyden analyysista / Pauliina Haasjoki. III. Kuvakieli. Runon kuvakielisyyden ulottuvuudet / Taina Ratia. Monimerkityksinen metafora / Johanna Krappe. Metonymia / Kaisu Kesonen. Symboli ja allegoria / Karoliina Lummaa. IV. Puhuja. Runo puheena ja runon puhujat / Tiina Lehikoinen.