Table of Contents

Lapsiperheet 2000-luvulla / Anita Haataja, Ilpo Airio, Miia Saarikallio-Torp ja Maria Valaste.
Kirjassa käytetyt aineistot / Vesa-Pekka Juutilainen.
Pieniä ja suuria reformeja pienten lasten perheille suunnatuissa perhevapaissa ja -etuuksissa / Anita Haataja.
Isien vanhempainvapaiden käyttö on yleistynyt. Ketkä isistä vapaita käyttävät ja ketkä eivät? / Miia Saarikallio-Torp ja Anita Haataja.
Perhevapaiden vaikutus eläkkeeseen 1980-luvulta 2000-luvulle / Karoliina Koskenvuo.
Kotihoidon tuki vai päivähoito? Kotihoidon tuen vaihtoehdot ja vaikutukset päivähoitopalvelujen kysyntään ja vanhempien työvoiman tarjontaan / Maria Valaste.
Vanhempi kotona, lapsi päivähoidossa? Tarkastelu lastenhoitovalinnoista maahanmuuttajaperheissä / Jussi Tervola.
Työttömyys ja tulonsiirrot pienten lasten vanhemmilla / Pertti Honkanen.
Suhtautuminen ansaitsija-hoivaajamalleihin kuudessa Euroopan maassa / Milla Salin, Mia Hakovirta ja Minna Ylikännö.
Miten perhevapaat tulisi jakaa äidin ja isän kesken? Asenteet Suomessa ja muualla Euroopassa / Minna Ylikännö, Mia Hakovirta ja Milla Salin.
Miten ensisynnyttäjien siviilisääty vaikuttaa eroriskiin? / Ilpo Airio.
Onnistuuko lasten kasvatus yksin? Suomalaisten mielipiteet yksinhuoltajavanhemmista / Mia Hakovirta, Milla Salin ja Anita Haataja.
Elatustuen merkitys yksinhuoltajaperheiden toimeentulolle / Elina Ahola.
Onko vammaisen lapsen syntymä eroriski? / Heikki Hiilamo ja Elina Ahola.
Äiti on aina äiti. Lasten omaishoitajien arjen haasteet / Laura Kalliomaa-Puha ja Päivi Tillman.