Table of Contents

Sammandrag (s. 4): Ett Finland för barnen : Finlands nationella handlingsplan som förutsätts av FN:s generalförsamlings specialsession om barn. Summary (s. 5): A Finland fit for children : the national Finnish plan of action called for by the special session on children of the UN General Assembly. Tiivistelmä suomeksi (s. 3).