Table of Contents

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2003/2005 / Anna-Leena Välimäki.
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2000) / Pirjo Sinko.
Pienen lapsen kielellinen tietoisuus osana kielen kehitystä / Marja Nurmilaakso.
Kieli ja vuorovaikutus oppimisympäristöissä / Riitta-Liisa Korkeamäki.
Kieli ja visuaalinen ympäristö / Päivi Lindberg.
Musiikin monet kielet / Inkeri Ruokonen.
Leikistä kieleen / Aili Helenius ja Riitta Korhonen.
Lapsen tuen tarve kielellisessä kehityksessä ja siihen vastaaminen varhaiskasvatuksen keinoin / Alisa Alijoki.
Maahanmuuttajataustaisten lasten kielikasvatus varhaiskasvatuksesta esiopetukseen / Katjamaria Halme.
Päiväkoti Ruusu kasvu- ja oppimisympäristönä - lastentarhanopettaja Kristiina Juvosen haastattelu / Marja Nurmilaakso.
Päiväkoti Vironniemi kasvu- ja oppimisympäristönä - päiväkodin johtaja Kirsti Hakkolan ja lastentarhanopettaja Reetta Hietasen haastattelu / Marja Nurmilaakso ja Anna-Leena Välimäki.
Ruokapuhetta lasten kanssa / Arja Lyytikäinen.