Table of Contents

Esipuhe.
Kuviot ja taulukot.
Lyhenteet.
1 Johdanto.
2 Tutkimuksen asemointi, menetelmät ja lähteet.
3 Sovitteluteoreettiset lähtökohdat.
4 Lapsioikeus ja lapsen etu.
5 Huoltoriidat ja lapsen etu.
6 Huoltoriidat tuomioistuinsovittelussa.
7 Huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu käytännössä.
8 Lapsioikeuden ja sovitteluteorian yhteensovittaminen.
9 Lopuksi.
Lähteet.
Liitteet.
English Abstract.
Asiahakemisto. English abstract. Kirja käsittelee lapsen etua ja oikeuksia huoltoriidan tuomioistuinsovittelussa. Teos on ensimmäinen lapsen oikeuksien ja sovittelun vuorovaikutusta luotaava tutkimus Suomessa, ja se sisältää uusia teoreettisia avauksia lapsioikeuteen ja sovitteluun. Samalla se tarjoaa työkaluja lapsiasioiden ja sovittelun kanssa käytännössä työskenteleville. Kirjassa keskitytään erityisesti siihen, kuinka erilaiset sovittelumallit kykenevät ottamaan huomioon lapsen oikeudet ja näin edistämään lapsen etua. Lapsen etu nähdään monitieteisenä kokonaisuutena, jonka yksi elementti on oikeudellinen. Aihe on ajankohtainen, ja teos soveltuu erityisesti lasten asioiden ja sovittelun parissa työskenteleville juristeille, sovittelijoille, asiantuntija-avustajille, sosiaalityöntekijöille ja tutkijoille, jotka voivat teoksen avulla peilata omaa toimintaansa modernin lapsioikeuden lähtökohtiin ja kehittää sovittelutaitoaan. Teos soveltuu myös oppikirjaksi yliopisto-opetukseen sekä sovittelukoulutukseen. Kirja tarjoaa tietoa kaikille sovittelusta ja lapsen oikeuksista kiinnostuneille.