Table of Contents

Johdanto / Liisa Ilomäki.
E-oppimateriaalit oppimisen ja opettamisen tukena.
Erilaiset e-oppimateriaalit / Liisa Ilomäki.
Erilaiset oppimisaihiot osana joustavaa kokonaisuutta / Tomi Jaakkola, Lassi Nirhamo, Sami Nurmi ja Erno Lehtinen.
Sosiaalinen media ja oppimisen uudet mahdollisuudet / Tarmo Toikkanen.
Digitaaliset pelit opetuksessa / Anna Kantosalo.
Tiedon esittäminen verkko-oppimateriaalissa / Sami Paavola, Liisa Ilomäki ja Minna Lakkala.
E-oppimateriaalit pedagogiikkaa tukemassa.
Auta aktivoimaan aiempi tietämys / Sami Nurmi.
Tue käsitteellistä muutosta / Sami Nurmi.
Tue tavoitteellista ja tuloksellista yhteisöllisyyttä / Marjaana Veermans ja Minna Lakkala.
Ohjaa asiantuntijamaiseen työskentelyyn / Liisa Ilomäki.
Tue tietoista oppimista, itsesäätelyä ja metakognitiota / Minna Lakkala ja Marjaana Veermans.
Herätä ja tue kiinnostusta ja motivaatiota / Anna Tapola ja Marjaana Veermans.
Anna oppijan kohdata opittavan ilmiön monimutkaisuus / Tomi Jaakkola.
Esitä ilmiö usealla tavalla / Tomi Jaakkola.
Visualisoi ajattelua / Tomi Jaakkola.
E-oppimateriaalit ja erilaiset pedagogiset mallit.
Tutkiva oppiminen / Minna Lakkala.
Keksivä oppiminen / Marjaana Veermans.
Ongelmakeskeinen oppiminen / Liisa Ilomäki.
Ilmiöpohjainen oppiminen / Hanni Muukkonen.
Trialoginen oppiminen / Sami Paavola.