Table of Contents

Referat: Promemoria av arbetsgruppen för införande av ett referensprissystem för läkemedel. Summary: Memorandum of the working group on the introduction of a reference price system for medicines. Tiivistelmä (kuvailulehti).