Table of Contents

1. Farmakologian merkitys lääketieteessä.
2. Farmakodynamiikka.
3. Farmakokinetiikka.
4. Lääkeaineiden kehittäminen.
5. Autonomisen hermoston välittäjäaineet.
6. Kolinerginen neurotransmissio ja siihen vaikuttavat lääkeaineet.
7. Adrenerginen neurotransmissio ja siihen vaikuttavat lääkeaineet.
8. Keskushermoston välittäjäaineet ja reseptorit.
9. Paikalliset välittäjäaineet.
10. Verisuonten ja sydänlihaksen toiminnan säätely sekä lääkeaineiden vaikutukset.
11. Munuaisten toimintaan vaikuttavat lääkkeet.
12. Verenpainelääkkeet.
13. Sydämen vajaatoiminnan lääkkeet.
14. Sepelvaltimotautilääkkeet.
15. Lipidiaineenvaihduntaan vaikuttavat lääkkeet.
16. Antitromboottiset lääkkeet.
17. Rytmihäiriöiden lääkkeet.
18. Keskushermoston kautta vaikuttavat kipulääkkeet.
19. Neurologiset lääkkeet.
20. Psyykenlääkkeet.
21. Riippuvuus ja väärinkäyttö.
22. Anestesia-aineet ja puudutteet.
23. Tulehdus- ja immunologisia reaktioita vaimentavat lääkeaineet.
24. Hengityselimistöön vaikuttavat lääkeaineet.
25. Ruuansulatuskanavan toimintaan vaikuttavat lääkeaineet.
26. Diabetes, lihavuus, metabolinen oireyhtymä.
27. Endokriiniseen järjestelmään vaikuttavat lääkeaineet.
28. Lisääntymisjärjestelmään vaikuttavat lääkeaineet.
29. Syövän synty, hoitoperiaatteet ja hoidon kehitys.
30. Solunsalpaajat.
31. Muut syövän hoidossa käytetyt lääkkeet.
32. Mikrobilääkkeiden jaottelu ja vaikutusmekanismit.
33. Bakteerilääkkeet.
34. Viruslääkkeet.
35. Sienilääkkeet.
36. Alkueläimiin ja loisiin vaikuttavat lääkeaineet sekä desinfioivat aineet.
37. Silmätaudeissa käytettävät lääkeaineet.
38. Vitamiinit, hivenaineet ja antioksidantit.
39. Kasvirohdosvalmisteet, homeopaattiset ja antroposofiset valmisteet.
40. Toksikologian käsitteet ja mekanismit.
41. Lääkeaine- ja huumemyrkytykset.
42. Muiden kemiallisten ja luonnon aineiden aiheuttamia myrkytyksiä.
43. Alkoholimyrkytykset ja etanolin krooniset haita.
44. Tupakan ja nikotiinin krooniset haitat.
45. Työperäisen altistumisen ja torjunta-aineiden aiheuttamat myrkytykset.
46. Myrkytysten diagnostiikka, hoito ja antidootit. Lääketieteellisen farmakologia ja toksikologia -kirjan tarkoituksena on perehdyttää lukija lääkeaineiden ja muiden kemiallisten aineiden vaikutusmekanismeihin ja vaikutuksiin. Kirjassa esitellään laajasti elimistön säätelyjärjestelmiä ja sairauksien patofysiologisia perusteita. Lääkeaineita koskevissa luvuissa käsitellään sairauskohtaisesti lääkkeiden käyttöaiheita ja haittoja. Tekijöiden tavoitteena on ollut lääkeaineiden rationaalinen ja oikea käyttö. Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia on tarkoitettu käsikirjaksi lääkäreille ja kaikille terveydenhuoltoalalla ja lääketeollisuudessa työskenteleville sekä alan opiskelijoille.

Lääketieteellisen farmakologia ja toksikologia -kirjan tarkoituksena on perehdyttää lukija lääkeaineiden ja muiden kemiallisten aineiden vaikutusmekanismeihin ja vaikutuksiin. Kirjassa esitellään laajasti elimistön säätelyjärjestelmiä ja sairauksien patofysiologisia perusteita. Lääkeaineita koskevissa luvuissa käsitellään sairauskohtaisesti lääkkeiden käyttöaiheita ja haittoja. Tekijöiden tavoitteena on ollut lääkeaineiden rationaalinen ja oikea käyttö.

Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia on tarkoitettu käsikirjaksi lääkäreille ja kaikille terveydenhuoltoalalla ja lääketeollisuudessa työskenteleville sekä alan opiskelijoille.

Ruskoaho, Heikki;Hakkola, Jukka;Huupponen, Risto;Anttila, Veli-Jukka
-
Duodecim
2019
5., uudistettu painos
9789516569058
9789516560345
RefWorks