Table of Contents

Sammandrag (s. 5): Utvecklande av läkemedelsförsörjningens centralförvaltning : utredningsmannens rapport. Summary (s. 7): Development of the central administration of pharmaceutical service in Finland : report by a Rapporteur ad int. Tiivistelmä (s. 3).