Table of Contents

"Lääkärin käsikirja on jo yli kahden vuosikymmenen ajan palvellut suomalaisia lääkäreitä käytännön työssä tiivistämällä olennaisen tarvittavan tiedon selkeiksi hoitosuosituksiksi. 
Oirelähtöiset ohjeet helpottavat diagnoosin tekoa, ja sairauslähtöisistä ohjeista löytyvät suositukset hoidosta ja seurannasta.

Käsikirja on suunnattu perusterveydenhuollossa ja sairaaloiden poliklinikoilla toimiville lääkäreille."

Lääkärin käsikirja on osa Lääkärin tietokantoja Terveysportti-portaalissa (www.terveysportti.fi)

Lääkärin käsikirjasta on Terveysportissa luettavissa englanninkielinen käännösversio (EBM Guidelines).