Table of Contents

Sammandrag: Enkäterundersökning till läkare som utexaminerats åren 1997-2006 : läkare 2008. Summary: Questionnaire survey to physicians qualified in 1997-2006 : physician 2008. Tiivistelmä.