Table of Contents

Abstract: Quality management in health care organisations in 2004 and in 1999. Sammandrag: Kvalitetsledning inom social- och hälsovårdsorganisationerna år 2004 och jämförelse med år 1999. Tiivistelmä.