Table of Contents

Social and cultural indicators supporting the measurement of eco-efficiency in the Kymenlaakso region. Sociala och kulturella indikatorer som stöd för mätandet av eko-effektivitet i Kymmenedalen.