Table of Contents

Environmental analysis and indicators for the Kymenlaakso region. Regional miljöanalys och miljöindikatorer för Kymmenedalen.