Table of Contents

Julkaisussa esitellään Mielenterveysseuran varhaiskuntoutuksen tavoitteet, toimintaperiaatteet ja esitellään hyviksi koettuja ryhmämalleja. Lisäksi pohditaan varhaiskuntoutuksen vaikutuksia. Toiminnan lähtökohtana on inhimillinen, kokonaisvaltainen ja kunnioittava kohtaaminen sekä vertaistuki eli kokemusten jakaminen samaa kokeneiden kanssa. Toimintakyvyn palautumisen ja säilymisen näkökulmasta on tärkeää, että elämän järkkyessä, esimerkiksi läheisen itsemurhan tai väkivaltaisen kuoleman vuoksi, on mahdollista saada tukea matalan kynnyksen periaatteella..
Varhaiskuntoutus on osa Mielenterveysseuran SOS-kriisikeskuksen järjestölähtöistä auttamista.