Table of Contents

1. Johdanto ; 2. Imitaatioteoria ; 3. Subjektiiviset taideteoriat ja formalismi ; 4. Ikonografia ; 5. Institutionaalinen taideteoria ; 6. Kuvat kielenä: semiotiikka I ; 7. Kuvien piilomerkitykset: semiotiikka II ; 8 Affektit, tiedostamaton ja tekniikka ; 9. Kuvat mielialan kirjauksina ja abjekteina ; 10. Sisällönanalyysi kuvantutkimuksen menetelmänä.