Table of Contents

Kuoleman toteamista koskevat keskeiset säädökset.
Kuoleman toteamisen edellytykset sydämen sykkimisen lakattua.
Kuoleman toteamisen edellytykset sydämen vielä sykkiessä.
Sikiön kuoleman toteaminen.
Lääkärin kelpoisuus.
Potilasasiakirjoihin merkittävät tiedot.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kuoleman toteamisesta (27/2004).