Kuntoutusportti on Kuntoutussäätiön ylläpitämä kuntoutuksen ja sen tutkimus- ja kehittämistiedon verkkopalvelu. Palvelu sisältää tietoa kuntoutuksesta, alan toimijoista, tiedonlähteistä ja ajankohtaisista asioista. Kuntoutuksen tutkimus- ja hanketietokannasta löytyy kuntoutusalan hankkeita, tutkimuksia ja julkaisuja.

Sivusto on suunnattu tutkimus- ja kehittämistoiminnan ammattilaisille ja kuntoutuksen asiakastyötä tekeville. Lisäksi kohderyhminä ovat koulutuksen ja tiedotuksen ammattilaiset ja kuntoutuksen tutkimustietoa etsivä suuri yleisö.

Kuntoutusportista löytyvät keskitetysti alan toimijat ja tutkijat sekä tietoa tutkimuksista, hankkeista ja alaan liittyvistä koulutuksista ja tapahtumista.