Table of Contents

Kuntoutusjärjestelmä tutkimuksen kohteena : kuntoutusjärjestelmä vai epäjärjestelmä? / Marketta Rajavaara ja Juhani Lehto.
Kuntoutus hyvinvointivaltion kerrostumissa / Ulla Ashorn ja Sari Miettinen.
Erillisistä osajärjestelmistä toimivaksi kokonaisuudeksi : kuntoutuspolitiikan koordinaation edellytyksiä ja esteitä / Juhani Lehto ja Sari Miettinen.
Kuntoutus- ja työkykypolitiikat sosiaalisina investointeina : työvoiman tuottavuutta vai kansalaisten yhdenvertaisuutta? / Marketta Rajavaara.
Kuntoutus lukuina : kuntoutuspalvelujen käyttö yhden sairaanhoitopiirin alueella / Pekka Rissanen ja Jutta Pulkki.
Kolmas sektori kuntoutuksen toimijana / Mika Ala-Kauhaluoma, Mikko Henriksson ja Timo Saarinen.
Kuntoutuksen palvelujärjestelmä kuntoutujan näkökulmasta / Elina Viitanen ja Arja Piirainen.
Lääkinnällinen kuntoutus - organisaatiot ja järjestelmävastuut ylittävä tavoitteellinen prosessi / Ilona Autti-Rämö.
Mielenterveyden häiriöiden kuntoutus ja monitahoinen palvelujärjestelmä /Annamari Tuulio-Henriksson.