Table of Contents

Abstract: Rehabilitation nursing care : practices and leadership. Sammanfattning: Rehabiliterande arbetssätt och ledarskap inom institutionsvården.