Table of Contents

Kuntalaki – tausta ja tulkinnat on vakiinnuttanut asemansa käytännön soveltamisoppaana ja oppikirjana. Teos on välttämätön kaikille, jotka tarvitsevat syvällisempää tietoa kunnan hallinnosta ja päätöksenteosta. Kirjassa käsitellään kattavasti kuntalain sisältö, lain yhteydet kotimaiseen lainsäädäntöön ja EU-sääntelyyn sekä lain soveltamista ohjaava oikeuskäytäntö. Kymmenennessä, uudistetussa painoksessa on otettu huomioon muuttunut lainsäädäntö ja uusi oikeuskäytäntö.