Table of Contents

Abstract: Implementing the Finnish Act on Restructuring Local Government and Services : survey of municipal solutions in organising and providing social and health services. Sammandrag: Genomförandet av kommun- och servicestrukturreformen : enkät till kommunerna om hur tjänsterna inom socialvården och hälso- och sjukvården ska organiseras och tillhandahållas. Tiivistelmä.