Table of Contents

Abstract: Consumer's everyday risks and safety : risk-related views, promotion of safety and attitudes towards electronic transactions in safety context. Consumers' everyday risks and safety - risk-related views, promotion of safety and attitudes towards electronic transactions in safety context. Risker och trygghet i konsumenternas vardag - uppfattningar i anslutning till risker, främjande av trygghet och inställningen till elektronisk kommunikation i en säkerhetskontext. Sammandrag: Risker och trygghet i konsumenternas vardag : uppfattningar i anslutning till risker, främjade av trygghet och inställningen till elektronisk kommunikation i en säkerhetskontext. Tiivistelmä. Consumers' everyday risks and safety - risk-related views, promotion of safety and attitudes towards electronic transactions in safety context. Risker och trygghet i konsumenternas vardag - uppfattningar i anslutning till risker, främjande av trygghet och inställningen till elektronisk kommunikation i en säkerhetskontext.