Table of Contents

Pintaa syvemmälle : taide, kriittinen kasvatus ja muutksen mahdollisuus / Eeva Anttila.
Oikeus paikkaan : kuinka kouluja pohjoinen pienkylä kohtaavat? / Maija Lanas.
Vieraana paratiisissa : metodologisi huomioita ja empiirisiä piirtoja / Juha Suoranta.
Illichin utopia : toivon ja tasa-arvon pedagogiikka / Kirsi-Marja Saurén.
Osallisuus koulussa : sananhelinaä vai opetusta rikastuttava mahdollisuus? / Reetta Niemi.
Populaarikulttuuri koulussa : hip hop sillanrakentajana nuorten kokemusmaailmassa / Anna-Maria Nurmi.
"Nämä on tärkeitä askeleita, kun näitä taitoja tarvitsee oikeasti" : digitaalisten lukutaitojen oppimis- ja opetuskäytäntöjä kirjaston nettitorilla / Leena Rantala.
Vallankumous ja seksi / Eric Hobsbawm. Kirjassa luodataan kriittisen pedagogiikan ja kokemuksellisen tiedon suhteita. Kirjoittajien lähtökohta on oppimisen liittyminen eletyn kokemuksen moniin muotoihin:keholliseen, sosiokulttuuriseen ja sensuaalis-emotionaaliseen, koulu- ja informaalioppimisen tuottamaan, sekä yhteiskuntaluokan ja populaarikulttuurin välittämään kokemukseen. Kriittisessä pedagogiikassa tavoitellaan valistunutta ihmistä, joka opinnollisin toimin ja rakkaudellisin teoin kantaa vastuuta yhteisistä asioista.