Table of Contents

School is more : practices, opportunities and problems of cooperation between youth work and school. Skolan är mera : förfaringssätten, möjligheterna och problemen med ungdomsarbetets och skolans samarbete.