I raportti: Geenien säilytystarve ja -menetelmät kotieläinjalostuksessa. - II raportti: Eläingeenivarojen säilyttäminen ja hoito.