Table of Contents

Abstract: Reducing the environmental load from domestic animal production - the costs and functionality of the measures. Sammandrag: Reducering av miljöbelastning av husdjursskötsel - åtgärdernas kostnader och funktionsduglighet.