Table of Contents

Fuktskador på arbetsplatserna : promemoria av arbetsgruppen för bekämpning av fuktskador. Moisture damages in workplaces : memo of the working group on moisture damages. Tiivistelmä.