Table of Contents

I. Takaisinsaanti sääntely- ja tutkimuskohteena.
II. Takaisinsaantiriidan osapuolet.
III. Takaisinsaantikeinot.
IV. Vaatimusten tutkiminen ja todistelu.
V. Takaisinsaannin turvaaminen.