Table of Contents

Abstract: Usage of total resources in employment services of municipalities. Referat: Användande av totala resurser inom kommunernas sysselsättning service. Tiivistelmä.