Table of Contents

Sammandrag (2 sivua): Från försök till verksamhet : utvärdering av rehabiliteringsförsöket med långtidsarbetslösa i medeläldern. Summary (2 sivua): Rehabilitation trial gives incentive : evaluation of a rehabilitation trial for middle-aged unemployed people. Tiivistelmä suomeksi (2 sivua).