Table of Contents

Innokylästä vauhtia uudenlaiseen kehittämiseen.
1. Myllerrys haastaa muuttumaan.
2. Innokylä luo uutta kehittämisen kulttuuria.
3- Kehittäminen osaksi perustyötä ja arkea.
4. Innovaatiot palvelujen uudistamisessa.
5. Innokylän palvelut - välineitä yhteiskehittämiseen.
6. Tarpeiden tarkastelua monesta näkökulmasta.
7. Joukkoistaminen yhteiskehittämisen välineenä.
8. Muutos vaatii jatkuvaa oppimista.
9. Hyvistä käytännöistä Innokylään.
10. Innokylä - elävä esimerkki yhteiskehittämisestä.