Table of Contents

Kirurgian perusteet.
Gastroenterologinen kirurgia.
Virtsa- ja sukupuolielinkirurgia.
Endokriininen kirurgia.
Sydän- ja rintaelinkirurgia.
Verisuonikirurgia.
Rintarauhaskirurgia.
Plastiikkakirurgia.
Suu- ja leukakirurgia.
Neurokirurgia.
Lastenkirurgia.
Elin- ja kudossiirrot