Table of Contents

Kipu ja kulttuuri.
Kivun fysiologia ja mekanismit.
Kipupotilaan tutkiminen.
Kiputilojen luokittelu.
Kivun hoitomuodot.
Kipupotilaan työkyvyn arvio ja ammatillinen kuntoutus.
Akuutti kipu.
Neuropaattiset kivut.
Päänsäryt ja kasvokivut.
TULES-kivut.
Urogenitaaliset ja viskeraaliset kivut.
Haasteellisia kiputiloja.
Lasten kipu.
Vanhusten kipu.
Syöpätauteihin liittyvä kipu.
Kipu ja yhteiskunta. KIPU-kirjan kolmas, uudistettu painos kuvastaa kivun tutkimuksen ja hoidon nopeaa kehitystä maassamme. Teoksen tavoitteena on tarjota kattava yleisnäkemys kivun patofysiologiasta ja mekanismeista, kivusta tutkimuksen kohteena ja osana ympäröivää kulttuuria ja yhteiskuntaa. KIPU-kirjan tärkein tavoite on kipupotilaan ymmärtäminen kokonaisuutena sekä kiputilan näyttöön perustuva diagnostiikka ja hoito. Näyttöön perustuvaa hoidon valintaa on pidetty laatukriteerinä. KIPU-kirja on suunnattu lääketieteen opiskelijoille, kivunhoidon lisäkoulutusta tarvitseville lääkäreille ja hammaslääkäreille, psykologeille, sairaanhoitajille, fysioterapeuteille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille.

KIPU-kirjan kolmas, uudistettu painos kuvastaa kivun tutkimuksen ja hoidon nopeaa kehitystä maassamme. Teoksen tavoitteena on tarjota kattava yleisnäkemys kivun patofysiologiasta ja mekanismeista, kivusta tutkimuksen kohteena ja osana ympäröivää kulttuuria ja yhteiskuntaa. KIPU-kirjan tärkein tavoite on kipupotilaan ymmärtäminen kokonaisuutena sekä kiputilan näyttöön perustuva diagnostiikka ja hoito. Näyttöön perustuvaa hoidon valintaa on pidetty laatukriteerinä.

Tuki- ja liikuntaelimistön kiputiloista on kirjoitettu täysin uusia lukuja. Uutta ovat myös kipupotilaan kuntoutusta ja kivunhoidon lainsäädäntöä käsittelevät luvut. Oppikirjan lopussa on käytännön kivunhoidossa tarpeellisia liitteitä kuten kipudiagnoosien luettelo.

KIPU-kirja on suunnattu lääketieteen opiskelijoille, kivunhoidon lisäkoulutusta tarvitseville lääkäreille ja hammaslääkäreille, psykologeille, sairaanhoitajille, fysioterapeuteille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille.