Table of Contents

Yleiset säännökset.
Liiketapahtumien kirjaaminen ja kirjanpitoaineisto.
Tilinpäätös ja toimintakertomus.
Tilinpäätöseriin liittyvät määritelmät.
Arvostus- ja jaksotussäännökset.
Konsernitilinpäätös.
Ammatinharjoittajan kirjanpito.
Kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittava tilinpäätös ja konsernitilinpäätös.
Erinäiset säännökset.
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset.