Table of Contents

Availability and use of solid wood-based fuels in Finland in 2020. Tillgång och användning av fasta trädbränslen i Finland år 2020.