Abstract: Kiikku: parent adviser and multi-professional co-operation. Tiivistelmä.