Table of Contents

Johdanto: Kielipolitiikka ja kielikoulutuspolitiikka monipaikkaisina ilmiöinä ja tutkimusaloina / Sari Pöyhönen, Pirkko Nuolijärvi, Taina Saarinen & Teija Kangasvieri.
Osa 1: Poliittinen kieli.
Kamppailua tilasta ja vallasta : kieli- ja kielikoulutuspolitiikan historiallisesti kierrätetyt diskurssit / Pasi Ihalainen, Pirkko Nuolijärvi & Taina Saarinen.
Vähemmistöt ja enemmistöt kieli-ideologisina käsitteinä / Petteri Laihonen & Mia Halonen.
Sosiaalinen media : mahdollisuuksia ja haasteita kielikoulutuspolitiikalle / Sirpa Leppänen, Heidi Vaarala & Peppi Taalas.
Osa 2: Koulutuksen suuret ja pienet linjat.
Kielikäsitykset ja oppimiskäsitykset koulutuspolitiikkaa linjaamassa / Taina Saarinen, Merja Kauppinen & Teija Kangasvieri.
Kielenopettajan monet roolit : kansankynttilästä asiantuntijaksi ja kielikoulutuspoliittiseksi vaikuttajaksi / Kati Kajander, Tarja Nyman & Jaana Toomar.
Luokkahuone kielipoliittisena ja kielikoulutuspoliittisena tilana / Niina Lilja, Karita Mård-Miettinen & Tarja Nikula.
Rinnakkaisia tiloja : ruotsinkielinen koulutus suomalaisessa koulutusjärjestelmässä / Tuuli From & Fritjof Sahlström.
Osa 3: Työelämä ja integroituminen.
Työelämän kielikäytänteet monikielisissä yhteisöissä / Aija Virtanen & Mia Raitaniemi.
Kieli kotoutumispolitiikan ytimessä : aikuiset maahanmuuttajat matkalla työelämään / Sari Pöyhönen, Minna Suni & Mirja Tarnanen.
Arviointi kielipoliittisena ja kielikoulutuspoliittisena toimintana / Ari Huhta & Sari Ahola. Kieli, koulutus, politiikka. Monipaikkaisia käytänteitä ja tulkintoja on kattava yleisesitys suomalaisesta kielipolitiikasta ja sen kytköksistä kielikoulutukseen. Teos tuo näkyviin kielen ja sen käytön muodollisen sääntelyn, mutta kuvaa lisäksi muita vaikuttamisen monitasoisia ja epävirallisia muotoja. Kieli on keskellä yhteiskunnallista toimintaa. Kielitaito on puolestaan portinvartija yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja jäsenyyksiin erilaisissa yhteisöissä. Kielestä ja kielellä tehdään päätöksiä, joilla on vaikutuksia yksilöiden koulutus- ja työpolkuihin. Kirjassa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti kielipolitiikkaa ja kielikoulutuspolitiikkaa. Nyky-yhteiskunnassa politiikka näyttäytyy monipaikkaisena intressien ja kamppailujen kenttänä, jolloin politiikan keskiötä ei tunnisteta kenenkään omaksi. Viime vuosien maahanmuuttokehitys on tehnyt kielikoulutuksesta poliittisesti, pedagogisesti ja taloudellisesti ajankohtaista. Väittelyt valtiollisesta kaksikielisyydestä taas ovat tuttuja ilmiöitä niin kielipolitiikan kuin kielikoulutuspolitiikan näkökulmasta. Vaikka suomalaisessa kielipolitiikassa ja kielikoulutuspolitiikassa on omat kansalliset sävynsä, siihen vaikuttavat myös ylikansalliset toimijat ja globaali muuttoliike. Tässä kirjassa kansalliset teemat kytketään kansainväliseen tutkimukseen.