Table of Contents

1. Johdanto.
2. Aluskasvin vaikutus maan typpipitoisuuteen ja typen huuhtoutumiseen - meta-analyysi.
3. Kerääjäkasvien vaikutus typen huuhtoutumiseen perunan ja vihannesten jälkeen - kirjallisuusyhteenveto.
4. Kerääjäkasvien esikasvivaikutus seuraavalle viljelykasville.
5. Arvio aluskasvien ja kerääjäkasvien potentiaalista vähentää peltoviljelyn aiheuttamaa typpikuormitusta. Fånggrödor : nytta för odlaren och miljön.