Table of Contents

Kemikaalitiedon perusteita.
Kemikaaliriskien arviointi.
Kemikaalien vaaraominaisuuksien arviointi.
Kemikaalitiedon seuraaminen.
Tiedonlähteitä. Kattava tietopaketti kemikaaliturvallisuudesta ja riskienhallinnasta.