Table of Contents

Sammandrag: Avslutade rehabiliteringsåtgärder vid FPA år 2002 : en registeruppföljning av rehabiliteringsklienter åren 2002-2004. Summary: Persons having completed a rehabilitation programme funded by the Social Insurance Institution of Finland in 2002 : a register-based follow-up study of rehabilitation clients in 2002-2004. Tiivistelmä.