Table of Contents

Abstract: The evolving workplace community : utilizing self-evaluation in workplace development in municipal social services. Sammandrag: En arbetsplats i utveckling : självvärdering vid utvecklingen av arbetsenheter inom kommunens socialförvaltning. Tiivistelmä.