Table of Contents

Abstract: User assessments of room spaces in day-surgery units. Sammandrag: Användarnas bedömningar av de dagkirurgiska enheternas lokaler.